A2

 • A2 Giấy DECAL PP 180 - 1 mặthot

  Biideastudio 12/5/2020 11:13:45 PM

  Mã sản phẩm 4020

  • Định lượng: 180 gsm
  • Khổ giấy: A2
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: lì, mờ, láng mịn, mặt sau có keo dán được

   ***Giá in lẻ tờ cuối: 26.000 VNĐ / tờ

  Giá bán 21000 VND

  ...xem chi tiết

 • A2 ảnh GLOSSY 220 bóng - 1 mặt

  Biideastudio 8/4/2020 9:55:20 PM
  • Định lượng: 220 gsm
  • Khổ giấy: A2
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng, láng

   ***Giá in lẻ tờ cuối: 33.000 VNĐ / tờ

  Giá bán 25000 VND

  ...xem chi tiết

 • A2 Giấy thường FORD 100 - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:55:16 PM
  • Định lượng: 100 gsm
  • Khổ giấy: A2
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: nhám

  Giá bán 18000 VND

  ...xem chi tiết