A3

 • A3 Giấy DECAL PP 180 - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 2:47:12 PM
  • Định lượng: 180 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: lì, mờ, láng mịn, mặt sau có keo dán được
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 15000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 COUCHE 300 bóng/mờ - 2 mặt

  Biideastudio 6/16/2020 2:10:11 PM
  • Định lượng: 300 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 2
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 26000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 COUCHE 300 bóng/mờ - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:51:31 PM
  • Định lượng: 300 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 13000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 COUCHE 260 bóng/mờ - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:51:12 PM
  • Định lượng: 260 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 12000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 COUCHE 160 bóng/mờ - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:51:00 PM
  • Định lượng: 160 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 10000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 ảnh GLOSSY 220 bóng (tốt) - 1 mặt

  Biideastudio 11/11/2020 9:57:10 AM
  • Định lượng: 260 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng, láng
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 19000 VND

  ...xem chi tiết

 • A3 Giấy thường FORD 100 - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:50:21 PM
  • Định lượng: 100 gsm
  • Khổ giấy: A3
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: nhám

  Giá bán 11000 VND

  ...xem chi tiết