A4

 • A4 COUCHE 160 bóng/mờ - 2 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:07:45 PM
  A4 COUCHE 160 bóng/mờ - 2 mặt
  • Định lượng: 160 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 2
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao

  Giá bán 9000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 Giấy DECAL PP 180 - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:06:48 PM
  A4 Giấy DECAL PP 180 - 1 mặt
  • Định lượng: 180 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: lì, mờ, láng mịn, mặt sau có keo dán được
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

   

   

   

   

  Giá bán 8000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 COUCHE 300 bóng/mờ/gân - 2 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:06:55 PM
  A4 COUCHE 300 bóng/mờ/gân - 2 mặt
  • Định lượng: 300 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 2
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn / mờ có gân sọc nổi
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 14000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 COUCHE 300 bóng/mờ/gân - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:09:34 PM
  A4 COUCHE 300 bóng/mờ/gân - 1 mặt
  • Định lượng: 300 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn / mờ có gân sọc nổi
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 7000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 COUCHE 260 bóng/mờ - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:07:27 PM
  A4 COUCHE 260 bóng/mờ - 1 mặt
  • Định lượng: 260 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai

  Giá bán 6000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 COUCHE 160 bóng/mờ - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:07:54 PM
  A4 COUCHE 160 bóng/mờ - 1 mặt
  • Định lượng: 160 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng láng / mờ có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao

  Giá bán 5000 VND

  Giá khuyến mãi 4500 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • A4 ảnh GLOSSY RC 260 lụa (tốt) - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:08:19 PM
  A4 ảnh GLOSSY RC 260 lụa (tốt) - 1 mặt
  • Định lượng: 260 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: ít bóng, có gân mịn
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai, chống thấm nước

  Giá bán 10000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 ảnh GLOSSY RC 270 bóng (tốt) - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:08:26 PM
  A4 ảnh GLOSSY RC 270 bóng (tốt) - 1 mặt
  • Định lượng: 270 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng, láng
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai, chống thấm nước

  Giá bán 11000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 ảnh GLOSSY 230 bóng (thường) - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:08:34 PM
  A4 ảnh GLOSSY 230 bóng (thường) - 1 mặt
  • Định lượng: 230 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng, láng
  • Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao, bền và lâu phai.

  Giá bán 6000 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 ảnh GLOSSY 135 bóng (Rẻ) - 1 mặt

  Biideastudio 12/5/2020 11:08:41 PM
  A4 ảnh GLOSSY 135 bóng (Rẻ) - 1 mặt
  • Định lượng: 135 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: bóng, láng

  Giá bán 3500 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 Giấy thuốc INKJET 130 - 1 mặt

  Biideastudio 6/5/2020 12:46:48 PM
  A4 Giấy thuốc INKJET 130 - 1 mặt
  • Định lượng: 140 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: nhám
   Chất lượng bản in: độ chính xác màu cao

  Giá bán 3500 VND

  ...xem chi tiết

 • A4 Giấy thường FORD 100 - 1 mặthot

  Biideastudio 6/5/2020 12:55:41 PM
  A4 Giấy thường FORD 100 - 1 mặt
  • Định lượng: 80 gsm
  • Khổ giấy: A4
  • Số mặt: 1
  • Hình thức in: màu (hình ảnh)
  • Bề mặt giấy: nhám

  Giá bán 2500 VND

  ...xem chi tiết