Khóa học ONLINE

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

New BiideaStudio tranning

2.500.000 VNĐ đã giảm 40% heart


Khóa Học 3DSMAX Render VRAY ONLINE

Khóa học ONLINE

*** Ưu điểm online: heart

.Đăng ký và học sau 1 tuần. Không cần chờ đủ lớp. giờ học tự chọn kể cả từ 11 đến 12 PM

.Giáo trình học đầy đủ như offline ,bài giảng kĩ,có clip xem lại nhiều lần không sợ quên bài.

***Chương trình học với công trình thực tế 100% trong 18 chương= 50 buổi của offline:

.Ngoại thất từ cơ bản đến nâng cao, nội thất cơ bản.

.Chương trình học đầy đủ kiến thức về nhà ở, chung cư, và công trình công cộng .

.Dựng hình render quản lý file 3D chuyên nghiêp theo hệ thống công ty.

.Nội thất học từ dựng hình đến render đầy đủ căn hộ chung cư.

***Quyền lợi học viên: heart

.Được hỗ trợ lớp hướng dẫn đồ án vẽ máy miễn phí offline tại studio.

.Riêng đồ án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp được tham gia lớp Hướng dẫn vẽ trực tiếp tại lớp (có phí dành riêng cho học viên BiideaStudio)

.Bảo đảm 100% học viên học xong vẽ tốt từ dựng hình tới render.

.Bài học viên xem tại:

Biideastudio.com http://biideastudio.com/…/bai-xuat-sac-cua-hoc-vien-tham-g…/

*Hồ sơ năng lực giảng viên:
Thien Nguyen
Architect
Manager
B i i D E A S T U D I O
B I I D E A S T I C K E R (in ấn)
M +84 773935469 I E kts.nguyencongthien@gmail.com
E biideastudio@britishuniversity.edu.vn

www.biideastudio.com (in progress)
www.facebook.com/Biidea/
http://biideastudio.com/…/gio…/biidea-studio-ho-so-nang-luc/
http://biideastudio.com/B…/dien-hoa-3d-kien-truc-ngoai-that/
http://biideastudio.com/…/dien-hoa-3d-kien-truc-noi-that--…/